کشاورز کارت

کشاورز کارت برای خرید کود شیمیایی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،  یکی از معمول‌ترین کود‌های مورد استفاده کشاورزان، کود‌های فسفاته و پتاسه هستند، این کود‌ها در داخل کشور تولید نمی‌شوند و وارداتی هستند نکته مهم اینجا است که واردات این کود‌ها تا سال گذشته با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام می‌شد، اما در پایان سال گذشته طبق مصوبه‌ای از سوی دولت، اعلام شد که کود‌های شیمیایی با ارز نیمایی وارد شود که این اتفاق کشاورزان را دچار شوک و نگرانی کرد.

 او بیان کرد:بدین منظور تسهیلاتی برای تامین بخشی از هزینه‌ها به عنوان سرمایه در گردش از طریق بانک کشاورزی در نظر گرفته شده تا کشاورزان برای کاشت و هزینه های برداشت از آن استفاده کنندامید است این کارت‌ها مکانیسمی برای تامین بخشی از هزینه‌های تولید در ابتدای فصل کشت باشد و در زمان برداشت این هزینه‌ها از محل فروش محصول مستهلک شود.

 در ادامه  گفت: این کارت برای خرید نهاده‌های کشاورزی شامل کود، سم و محصولات استراتژیک گندم، جو و کلزا استفاده می‌شود.

و تاکید کرد: : متقاضی دریافت "کشاورزکارت" می توانند با مراجعه به سامانه ثبت درخواست تسهیلات وزارت جهاد کشاورزی در سامانه سیتا به آدرس www.cita.maj.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کرده و پس از دریافت کارت از طریق 126پایانه فروش نهاده های کشاورزی  این شرکت  در سطح استان نسبت به خرید کودهای  مورد نیاز اقدام نمایند.

هزار جریبی  ادامه داد: خاک برخی زمین‌های کشاورزی فسفات و پتاس مورد نیاز را به مقدار لازم دارد و نیاز به مصرف کود در این زمین‌ها بسیار اندک است بنابراین توصیه اکید داریم که کشاورزان قبل از تهیه و مصرف کود، آزمون خاک را انجام دهند تا مقدار مورد نیاز مصرف کودشان مشخص شده و از صرف هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید