بازدید کار گروه پایش از انبار کارگزاری شهر آبدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

کارگروه پایش از انبار کارگزاری شهر آبدان شهرستان دیر، به منظور بررسی میزان فروش، ثبت رسید بارنامه و حواله کشاورز در سامانه جدید و کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرا از سوی کارگزاران مورد بررسی قرار گرفت و توصیه های لازم ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید