توزیع 100 تن کود سولفات پتاسیم از طریق بخش خصوصی در بابلسر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 100تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم درشهرستان بابلسر در8 ماهه سال جاری  از طریق شبکه کارگزاری بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 5کارگزار توزیع بخش خصوصی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح   شهرستان بابلسر توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید