بررسی قرارداد بذر سویا درا ستان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

جلسه ای با حضور مدیریت محترم آقای مهندس مسافر ، مسئول مالی و معاونت فنی شعبه مورخ 99/09/16 روز یکشنبه در اتاق مدیریت برگزار شد . در این جلسه ، بند های قرارداد خرید بذر سویا مورد بررسی قرار گرفت . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید