تدارک کودهای فسفاته در آبان ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در آبان ماه سال جاری بیش از 450 تن انواع کودهای شیمیایی فسفاته توسط این شرکت تدارک دیده شد. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید