تامین وتوزیع 10922تن ازانواع کودهای شیمیایی دراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس گودرزحیاتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار10922تن ازانواع کودهای شیمیایی جهت بهره برداران استان تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید