توزیع 100 تن کود اوره در شهرستان گرمه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر بیان کرد بر اساس آمار ارائه شده از سوی واحد بازرگانی این مدیریت در آبان ماه سال جاری مقدار 100 تن  کود اوره در شهرستان گرمه ، از طریق شبکه توزیع کارگزاران مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی، جهت کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تأمین و توزیع شده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید