توزیع کود اوره

توزیع کود اوره در منطقه کمیجان – آذر ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از توزیع 77.5 تن کود کشاورزی از  نوع اوره  درشرکت تعاونی تولید محمود آباد در منطقه کمیجان از طریق شبکه کارگزاری تحت پوشش  خبر داد . .

سید علیرضا موسوی  با اعلام این مطلب افزود :کود اوره توزیع شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسالی از انبارهای سازمانی به انبارهای کارگزاران تحت پوشش حمل گردیده و با هماهنگی مسئولین تولیدات گیاهی ،   دربین کشاورزان متقاضی در سطح منطقه  توزیع شده است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید