تامین و فروش

تامین و فروش کود در شهرستان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مدیر شعبه جناب مهندس مسافر از مقدار فروش کود در شهرستان اردبیل خبر داد . وی گفت مقدار 1625 تن کود اوره ، 31 تن سولفات پتاسیم و 110 تن فسفات تریپل در آبان ماه سال 99 تامین و به عاملین مجاز توزیع کود در شهرستان اردبیل ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید