برگزاری مناقصه عملیات بارگیری،حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی استان لرستان در آذر ماه 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه دوازده  هزار تن انواع نهاده های کشاورزی، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان، در روز پنجشنبه، بیستم آذر ماه سال جاری،  با هماهنگی دبیر کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید