تامین کود برای 2880 هکتار مزارع جو دیم در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی پر مصرف مورد نیاز برای 2880 هکتار از مزارع جودیم  در شهرستان نکا  استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی  تأمین شده برای کشت جودیم شامل  کود های ازته،فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید