برگزاری جلسه هم اندیشی در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان با اقای مهندس پروینی از دفتر مرکزی شرکت در خصوص حمل به موقع کودهای شیمیایی از پتروشیمی لردگان به انبارهای سازمانی استان و انبارهای کارگزان کارگزاران با توجه به نزدیک بودن پایان کشت پاییزه در استان و مشکلات افزایش نرخ کرایه و رفع موانع حمل برگزار گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید