تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر آبدان شهرستان دیر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر آبدان مرکز بخش آبدان شهرستان دید در مورخ ۲۳ آذر ماه ۹۹ خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید