بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از مزارع گندم شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از مزارع گندم شهرستان دشتستان بازدید کردند.

آقای مهندس رضائی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۵۴۲ تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان شهرستان دشتستان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید