بازدید کار گروه پایش و نظارت از انبار کارگزاری تعاونی تولید روستای نظرآقا شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

در اجرای دستورالعمل های شرکت و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی، روز دوشنبه مورخ ۲۴ آذر ماه ۹۹، کار گروه پایش استان از انبار کارگزاری تعاونی تولید روستای نظرآقا شهرستان دشتستان بازدید و توصیه های لازم جهت توزیع و خدمت رسانی مطلوب به کشاورزان را ارائه کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید