آمار عملیات بارگیری کشتی باتیس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

کشتی باتیس تا امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۹۹، تاکنون قریب به ۳۵ هزار تن کود شیمیایی اوره بارگیری نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید