بارگیری درون استانی کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : از ابتدای مهر ماه سال جاری تا پایان آبان ماه مقدار 25 تن انواع کود به انبار کارگزارانی که در شعاع  250-200 کیلومتری بوده اند، فرستاده شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید