آبیاری درختان محیط اداره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان بیان کردند:

با توجه قرار گرفتن استان سمنان در منطقه خشک و بیابانی و کاهش بارندگی در دهه اخیر و توجه مدیریت به منابع آب استفاده از روش نوین قطره ای و تلاش مدیریت برای نگه داری و آبیاری 120 اصله درخت زیتون در محیط اداری این استان در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید