دستگاه کارت خوان

نصب دستگاهPOS در پایانه های فروش درسطح استان برای فروش کود های فسفاته و پتاسه به کشاورزان گلستانی

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

  حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان، در اجرای تفاهم نامه این شرکت با بانک  کشاورزی  استان در خصوص تسهیلات برای خرید کود  های فسفاته و پتاسه از طریق کشاورز کارت فهرست کلیه انبار های کود این شرکت و  کارگزاری ها به اداره خدمات نوین بانکداری الکترونیکی با نک کشاورزی ارسال شده است تا به نصب  دستگاهPOS در پایانه های فروش درسطح استان برای فروش کود های فسفاته و پتاسه به کشاورزان عزیز با استفاده از کشاورز کارت اقدام گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید