توزیع 58 تن کود سوپر فسفات تریپل بطور مستقیم در مازندران

ه گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 58تن  کود کشاورزی از نوع سوپر فسفات تریپل  در استان مازندران در8 ماهه سال جاری  به صورت مستقیم خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپر فسفات تریپل تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به صورت مستقیم  در بین کشاورزان متقاضی در22 سطح شهرستان  استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید