تامین و توزیع انواع کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از تشکیل جلسه هم اندیشی در خصوص تامین و توزیع انواع کود شیمیایی خبر داد که منجر به تصمیمات ذیل گردید

1- اولویت بندی نیاز کودی در سطح استان سمنان

2- توجه کارگزاران در تحویل کود به کشاورزان

3- حساسیت جهاد کشاورزی شهرستان ها به نیاز مناطق

4- استفاده از کودهای ماکرو

5- جلوگیری از نارضایتی مردمی در خصوص تامین و توزیع کود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید