آزمایشگاه کنترل کیفی کود

کنترل کیفی کود سولفات پتاسیم گرانوله ارسالی از استان قم

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

نتیجه کنترل کیفی کود سولفات پتاسیم گرانوله ارسالی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم امروز چهارشنبه 26 آذرماه 99 به آن مدیریت و معاونت های مربوطه اعلام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید