بازدید از امکانات و فضاهای انباری اسکله شهید رجایی – بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

مدیریت شرکت خدمات حمایتی استان هرمزگان به همراه مدیر حمل یکسره اداره کل بنادر و دریا نوردی استان، جهت برنامه ریزی های آتی، در ورود کشتی های نهاده کشاورزی، از تجهیزات و امکانات انباری بندرشهید رجایی – بندرعباس بازدید بعمل آوردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید