تخلیه کود اوره فله در انبار سازمانی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان بیان کردند :

مقدار 300 تن کود اوره فله ارسالی از بندر عباس در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان تخلیه شده و پس از کیسه گیری برای کارگزاران متقاضی ارسال تا در اسرع وقت در اختیار کشاورزان متقاضی قرار بگیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید