تامین وتوزیع4970 کیلوگرم کودسولفات درشهرستان اسلام آبادغرب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایت کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار4970 کیلو گرم کودسولفات پتاسیم جهت بهره برداران شهرستان اسلام ابادغرب تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید