تامین کود اوره مورد نیاز شهرستان چادگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از ابتدای پاییز سال 99 تا کنون توانسته ایم 300 تن کود اوره مصرف بهره برداران کشاورزی شهرستان چادگان را تهیه و تامین نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید