صدور کشاورز کارت در کردستان آغاز شد

اختصاص 196 میلیارد تومان به کردستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

 صدور کشاورز کارت در کردستان آغاز شده است زارعان استان می توانند تا سقف 20 میلیون تومان تسهیلات 12 درصد دریافت کنند.

 روند صدور کشاورز کارت در کردستان آغاز شده و زارعان متقاضی می‌توانند به ازای هر یک هکتار زمین زراعی، تا سقف 20 میلیون تومان  تسهیلات 12 درصد دریافت کنند.

 ۱۹۶ میلیارد تومان برای صدور کشاورز کارت به کردستان اختصاص یافته است که کشاورزان استان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی درخواست خود را مطرح و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق شعب بانک کشاورزی، کشاورز کارت صادر و در اختیار زارعان قرار خواهد گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید