مصاحبه مدیر استان کرمان با نشریه صبح کرمان درخصوص کشاورز کارت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمد محسن قاسمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان در گفتگو باخبرنگار صبح کرمان از ایده باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با نام کشاورز کارت خبرداد. 
وی اظهار داشتند: تسهیلاتی برای خرید کود های فسفاته و پتاسه درنظر گرفته شده است و این تسهیلات با همکاری بانک کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیارکشاورزان قرار داده می شود.
مهندس قاسمی تاکید داشت: سود تسهیلات ۱۲درصداست و کشاورزان حتی با داشتن چک برگشتی و بدهی بانکی می توانندکشاورز کارت را دریافت کنند و مبلغی که برای کشاورز کارت در نظر گرفته شده ۲میلیون تا ۲۰ میلیون تومان است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید