فرایند تحویل اسناد مناقصه های خرید کود شیمیایی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

فرایند تحویل اسناد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود های دی امونیوم فسفات گرانوله و کلرور پتاسیم پودری در دی ماه 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

فرآیند تحویل اسناد تجدید مناقصه های  عمومی یک مرحله ای خرید سی  هزار تن کود شیمیایی  دی امونیوم فسفات گرانوله و کلرور پتاسیم پودری به مقدار سی هزار تن، به شرکتهای متقاضی (مناقصه گر)، توسط کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،  از روز سه شنبه دوم دیماه سال جاری آغاز، و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه، دهم همان ماه به پایان میرسد.

مناقصه های یاد شده در روز سه شنبه، بیست و سوم دیماه سال جاری، ساعت 14:30  با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در دفتر مرکزی برگزار خواهد شد. 

 

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید