مناقصه خرید کود کلرور پتاسیم پودری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی 

دراجرای فرامین مقام معظم رهبری درسال مزین به جهش تولید وتبیین سیاستها و برنامه های اجرایی مناقصه خرید مقدار30 هزار تن کود کلرور پتاسیم پودری از تولیدکنندگان داخلی برگزار و تاریخ بازگشایی 23 دی ماه سال جاری است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید