عملیات بوجاری وپارت چینی245 تن از بذرهای خام خریداری شده برنج( شلتوک) در سایت بذرگیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از پروسس 245 تن بذرخام خریداری شده از پیمانکاران تولید بذر استان تا تاریخ یکم دی ماه خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان درجهت سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در خوداتکایی تولید برنج و براساس برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی مبادرت به خرید شلتوک ارقام مختلف برنج نموده که در حال عملیات پروسس بذر می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید