جلسه شورای معاونین مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

جلسه ای با حضور مدیر مجتمع ،معاون مالی اداری ، معاون بازرگانی ،رئیس امور مالی ، سرپرست امور تولیدات و مسئول حراست مجتمع بمنظور تامین و تدارک مواد اولیه مورد نیاز واحد تولید و سایر موارد مطروحه در روز سه شنبه 2 دیماه 99 در محل دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید