بازدید

بازدید از مزارع تکثیری بذر گندم/تهیه شناسامه زراعی و بررسی اسقرار گیاهچه و جوانه زنی بذر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از بازدیدی از مزارع پیمانکاران تکثیری  گندم این شرکت 15 هکتاری محمد نجفی در روستای نودیجه و15 هکتاری علی خلیلی روستای قلی آباد و11 هکتاری سید کریم حسینی روستای للدوین خبر داد.

وی افزود: این بازدید با حضور ملکی نماینده واحد ثبت و گواهی بذر و نهال استان  واخلاقی  کارشناس فنی این شرکت به منظور ثبت اطلاعات و ساماندهی و مدیریت پیمانکاران تکثیری بذر گندم با تهیه شناسنامه زراعی انجام شده و وضعیت ظاهر شدن و استقرار گیاهچه و جوانه زنی بذر در مزرعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید