برگزاری جلسه سویا

برگزاری جلسه با هدف هماهنگی و همکاری بیشتر در تامین بذر سویا ی با کیفیت در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان 

حمید  هزار  جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  ،  جلسه ای با حضور موسی خانی و ابراهیمی رئیس و کارشناس اداره پنبه و دانه های روغنی و جمعی  از روسای ادارات این شرکت در محل  دفتر این مدیریت به منظور آخرین و ضعیت  خرید و میزان تحویلی بذر از شرکت های عامل خرید و با هدف هماهنگی و همکاری  بیشتر در امر  بوجاری یرگزار شد.

و در  خصوص مساعدت در تامین  دانه سویا ی با  کیفیت استفاده  از کارشناسان خبره دانه  های روغنی استان و واحد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال استان با شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان تاکید شد .

و مقرر گردید تهمیدات لازم برای تامین بذر مورد نیاز گواهی شده، مادری  و مرغوب  با کیفیت بالا صورت  گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید