ورود کود DAP فله از بندر امام به استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

با عنایت به تامین و تدارک کود دی آمونیوم فسفات ، محموله های فله کود مذکور از محل کشتی آرتمن از مقصد بندر امام خمینی ( ره ) به میزان حود 300 تن وارد مجتمع انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید