کود توزیع شده در شهرستان مهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع انواع کود توسط کشاورزان  شهرستان مهران خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود : از ابتدای آذر ماه تا پایان ماه مقدار580 تن انواع کود بین  کشاورزان شهرستان مهران توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که از ابتدای سالجاری تا کنون مقدار 2227تن انواع کود شیمیایی در مهران توزیع شده که بیشترین کود توزیع شده از نوع اوره بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید