عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در آبان ماه99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در آبان ماه 1399

اموركود :

1 ) فروش مقدار 6785  تن كودهاي تكليفي ( يارانه دار )

2 ) فروش مقدار 35250 كيلوگرم انواع كودهاي غيريارانه اي در قالب تفاهم نامه

3) حضور فعال نماينده اين مديريت در اكيپ نظارتي كميته توزيع كود استان جهت نظارت بر روند توزيع   نهاده های کشاورزی توسط کارگزاران شهرستان ها به تعداد 4 مورد بازدید ( 16 کارگزار )

4) تخلیه تعداد 46 واگن کود اوره ارسالی از مبداء مرودشت

اموراداري )

1 ) پیگیری و انجام مقدمات لازم جهت آسفالت مابقي محوطه انبار كود و سم

2 ) انجام مقدمات لازم جهت عقد قرارداد حمل از واگن و تخلیه به انبار

3 ) ضد عفوني واحدهاي اداري و گندزدايي كاميون هاي حامل كود انبار سي هزارتني کود جهت رعایت  پروتکل های بهداشتی

فعاليت باشگاه كشاورزان و قسمت آمار

1 ) تعداد تماس  82 مورد ، مراجعين حضوري 52 نفر ، توصيه فني 49 مورد ،       

2 ) پيگيري ثبت نام سامانه جامع انبارها

3 ) ارائه گزارش هفتگي آمار تامين و توزيع كود استان به سازمان جهاد كشاورزي به تعداد 10 مورد

4 ) ارائه گزارش ماهانه فروش كود به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان

5 ) ارائه گزارش ماهانه آمار موجودي نهاده هاي كشاورزي به بيمه آتش سوزي و حوادث

6 ) ارائه عملكرد ماهانه فروش نهاده هاي كشاورزي به دفترمركزي

ماشين آلات :

پاسخ به 5 مورد استعلام

امورمالي :

* پرداخت هزينه حمل و تخلیه پسكرايه بارنامه هاي وارده از مبادي هزينه تخليه  به تعداد 77  فقره

* پرداخت كارمزد به كارگزاران شركت جمعا"  بمبلغ 526 میلیون ريال

* پرداخت صورت وضعيت هاي ارائه شده از طرف پيمانكار حمل داخل استان نيما بار ترابر و تبریز به تعداد یک فقره صورتحساب طبق قرارداد

* اخذ مفاصا حساب از كارگزاران شركت در سالهای 97 ، 96 و یک فقره در سال 95 الي 96

* تنظيم و ارسال ليست بارنامه هاي مربوط به شركت حمل و نقل فجر جهاد ارسالي از مبادي ( بندر امام ، بندر عباس ، عسلويه ، پرستوهاي مهاجر و كرمانشاه ) به امورمالي مركز طي 2  فقره

* پرداخت هزينه هاي  حقوق كاركنان و بازنشستگان استان

* ثبت  بارنامه هاي حمل از مبادي درسيستم هوشمند .

* صورت مغايرت بانكي ماهانه آبان 99

* گزارش عملكرد ماهانه حمل داخل استان تا تاریخ 99/8/7

* تمديد ضمانت نامه هاي بانكي طرفين قرارداد با شركت ( 2  مورد )

* پرداخت هزينه هاي جاري و تبعي

* پرداخت صورت وضعيت هاي خدماتي ، حفاظتي و خودرويي  

* پرداخت هزينه اياب ذهاب امام جماعت

* دریافت اجاره سالن ورزشی مبلغ یکصد و شصت و نه میلیون ریال در آبان ماه 99

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید