حمل و تحویل بیش از 11 هزارتن کودهای انواع کودهای ازته، فسفاته، و پتاسه به منطقه ی جیرفت (جنوب کرمان)

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، 

این شرکت در پاسخ نطق میان دستور آقای حمزه نماینده ی مردم کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب و قلعه گنج پیرامون تامین مناسب نهاده های کشاورزی از جمله کودهای شیمیایی در آن منطقه اعلام نمود از ابتدای سال جاری تاکنو ن بیش از 11هزارتن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه  به منطقه جیرفت (جنوب کرمان) حمل و تحویل داده شده است. و هم اکنون نیز بیش از 3320 تن انواع کودهای کشاورزی در انبارهای منطقه مذکور ذخیره می باشد. با این حال دستورات لازم درخصوص افزایش سرعت حمل و تحویل سهمیه های جدید به منطقه جیرفت اعلام شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید