تامین کود

تامین کود شهرستان اردبیل کارگزاری علیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 27 تن کود اوره مورخ 99/10/06 در انبار کارگزاری آقای علیایی جهت توزیع بین کشاورزان تخلیه شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید