ارسال کود به شهرستان ابهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

آقای مهندس ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 140010 کیلوگرم انواع کود در آذر ماه 1399 به کارگزاری های شهرستان ابهر خبر داد . این مقدار شامل 95000 کیلوگرم کود اوره ، 20000 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 25010 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل می باشد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید