بازدید مدیر امور اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

آقای مرتضی مرادی مدیر امور اداری به همراه جمع دار اموال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در روز دوشنبه 8 دیماه99 ، پس از بازدید از مجتمع شیمیائی آبیک در جلسه ای که در دفتر مدیریت این مجتمع برگزار گردید شرکت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید