بازدید از محل انبار کود متقاضیان جدید جهت اخذ کارگزاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

مسئول امور کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر، از محل انبار متقاضیان جدید در شهرهای وحدتیه، کلمه و روستای بنداروز در مورخ ۷ دی ماه ۹۹ بازدید و طبق بررسی های انجام شده، انبار روستای بنداروز مورد تائید قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید