تقدیر معاونت زراعت وزیر جهاد کشاورزی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تقدیر و تشکر دکتر وفابخش معاونت محترم وزیر در امور زراعت از مجموعه شرکت خدمات استان گیلان خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان درجهت سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در خوداتکایی تولید برنج و براساس برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی برای تولید بذر اصلاح و گواهی شده برنج مبادرت به خرید شلتوک ارقام مختلف برنج نموده که در مرحله پروسس میباشد،مورد بازدید ایشان، مدیرکل محترم غلات، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور قرار گرفت و گزارش کاملی توسط مدیر استان به مدعوین ارائه گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید