توزیع کود اوره شهرستان حمیدیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان از میزان کود اوره توزیع شده در 9 ماه نخست سال 99 خبر داد.

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان ضمن اعلام این خبر افزود در 9 ماه نخست سال جاری مقدار 4272 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان حمیدیه توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید