اخبار برگزیده
مشاهده آرشیو

گزارش تصویری روزدوم نمایشگاه بین المللی کشاورزی 14 تا 17 آذر
گزارش تصویری تهیه شده از روز دوم نمایشگاه بین المللی کشاورزی توسط روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی   ادامه مطلب

گزارش تصویری روز اول نمایشگاه بین المللی کشاورزی 14 تا 17 آذر
گزارش تصویری تهیه شده از روز اول نمایشگاه بین المللی کشاورزی توسط روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

مهندس حمید رسولی عضوهیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات ح...

مجتمع شیمیایی آبیک یک برند ملی و از بزرگ ترین ظرفیت های تامین، تولید، بس...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: روز چهارشنبه در چهارچوب برنامه ها و تدابیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در زمینه ی تولید و توزیع سموم دفع آفات نباتی و ذخیره سازی و توزیع کودهای ... ادامه مطلب

مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

کود دی آمونیوم فسفات در سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل به نقل از مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: کود دی آمونیوم فسفات در سبد کودی شرکت قرار گرفت ادامه مطلب

گزارش تصویری وبینار

بررسی وضعیت کودهای توزیعی شرکت در پروژه کشاورزی قراردادی
گزارش تصویری روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

گزارش تصویری:

دیدار صمیمانه فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی با مدیرعامل ...
به گزارش روابط عمومی و امور بین اللمل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در دیدار روز گذشته جناب سرهنگ محسن فرجی فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی با جناب مهندس حمید رسولی رئیس هیئت مدیره و ... ادامه مطلب

جلسه هماهنگی جهت اجرای طرح کشت های قراردادی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

توزیع 121 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی کشاورز در سیمرغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

پایش فروشگاه ها و مراکز عرضه کود
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین و توزیع کود سولفات پتاسیم استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

توزیع کود در استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

جلسه مدیران

جلسه هواشناسی استان مرکزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

بارگیری کود ترکیبی کارگزاری اولادی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

بارگیری کود اوره کارگزاری بهدشت
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان تایباد، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

کود اوره توزیع شده در سطح شهرستانهای استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

بارگیری کود ترکیبی کارگزاری تعاونی تولید سرایان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

بارگیری کود ترکیبی کارگزاری کوچنده
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

بارگیری کود ترکیبی کارگزاری سده
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

توزیع 121 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی کشاورز در سیمرغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع کود اوره

تدارک و ارسال کود اوره به منطقه شازند
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

تامین کود اوره کارگزاری کوچنده در هشت ماهه نخست سال
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان بهبه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان     ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان تربت جام، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع انواع کود کارگزاری ابن حسام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان جوین، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تدارک کود اوره کارگزاری عشایری اتحاد درهشت ماهه نخست سال
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان جغتای، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان تربت حیدریه، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

توزیع 160 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری محمدی در سیمرغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان شوشت...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان خواف، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان خلیل آباد، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تدارک کود اوره شهرستان خوسف
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان چناران، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

توزیع کود اوره

تامین و ارسال کود اوره به روستای چهر چشمه از توابع شهرستان خمین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان داورزن، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان خوشاب، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

سهم کارگزاری طبس مسینا از انواع کود شیمیایی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی   ادامه مطلب

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان اهوا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان رشتخوار، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان درگز، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

توزیع کود اوره

تامین و توزیع کود شیمیایی اوره به شهرستان زرندیه ، ساوه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان سرخس، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان زاوه، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

بازدید از انبار اتحادیه تعاون روستایی شهرستان ماکو (15 آذر ماه 1400)
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان طرقبه، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان صالح آباد، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

توزیع کود اوره

ارسال کود شیمیایی اوره به کارگزار شرکت تعاونی تولید زرخوشه اراک .
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان فیروزه، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان فریمان، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

توزیع کود اوره

تامین وتوزیع کود اوره درشهرستان خشکرود ساوه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان کاشمر، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان قوچان، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان کلات، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

بازدید از انبار کارگزاران شهرستان چایپاره (15 آذر ماه 1400)
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان مه ولات، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان مشهد، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

بازدید از انبار کارگزاران شهرستان شوط (15 آذر ماه 1400)
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع کود فسفاته گرانوله استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان باخرز، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

توزیع60تن کوداوره درشهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه
به گزارش روایط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان بجستان، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

اتمام کیسه گیری کود کلرور پتاسیم ارسالی از مبداء بندر امام خمینی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین ؛   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان بردسکن، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

اتمام کیسه گیری کود کلرور پتاسیم ارسالی از مبداء بندر امام خمینی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین ؛   ادامه مطلب

توزیع5150تن کوداوره دراستان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تامین و توزیع کود فسفات تریپل استان ایلام
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:     ادامه مطلب

حمل 102 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان خراسان شمالی در 15 آذ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

حمل 274 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان خراسان رضوی در 15 آذر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

حمل 376 تن کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان به استان خراسان رضوی و شمالی ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی   ادامه مطلب

تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان بردسکن، استان خراسان رضوی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه مطلب

تامین و توزیع 2673 تن کود اوره در فریدونکنار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 67 تن کود سوپرفسفات تریپل در فریدونکنار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان اسدآباد استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

تامین کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان بهار استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین انواع کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان رزن استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان کبودرآهنگ استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان فامنین استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

تامین و توزیع 10 تن کود سولفات پتاسیم در عباس آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان تویسرکان استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان همدان استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

بستن تفاهم نامه با شرکتهای تامین کننده وتولیدکنندگان داخلی کودهای غیر...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی  ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان نهاوند استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

تامین و توزیع 70 تن کود فسفات گرانوله در فریدونکنار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

کود شیمیایی

تامین کود شیمیایی شهرستان ملایر استان همدان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

ارسال 15 تن کود سوپر فسفات تریپل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

بستن تفاهم نامه با شرکتهای تامین کننده وتولیدکنندگان داخلی کودهای غیر...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه مطلب

بستن تفاهم نامه با شرکتهای تامین کننده وتولیدکنندگان داخلی کودهای غیر...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی ادامه مطلب

تامین و توزیع 15 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در شهرستان تویسرکان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

توزیع394تن کوداوره درشهرستان اسلام ابادغرب استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع 394 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری فتحی در فریدونکنار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تسویه حساب کامل، پس کرایه حمل کود از مبادی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم، ادامه مطلب

تامین و توزیع 10 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان بهار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

توزیع 404 تن کود اوره از طریق کارگزاری اصغری در فریدونکنار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع231تن کوداوره درشهرستان جوانروداستان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP) در آذرماه سال زراعی جاری...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،  ادامه مطلب

توزیع148تن کوداوره درشهرستان روانسراستان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تامین و توزیع 15 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان فامنین
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، ادامه مطلب

توزیع251تن کوداوره درشهرستان دالاهواستان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع 50 تن کود اوره از طریق تعاونی دهفری در فریدونکنار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP) در آذرماه سال زراعی جاری...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

توزیع248تن کوداوره درشهرستان سنقروکلیائی استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع مستقیم 140 تن کود کشاورزی در فریدونکنار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 515 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری دلیری در فریدونکنار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع542تن کوداوره درشهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع174تن کوداوره درشهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

حمل و توزیع 28 تن کود سولفات پتاسیم پودری به منطقه طارم سفلی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین ؛ ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP) در آذرماه سال زراعی جاری...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

توزیع308تن کوداوره درشهرستان صحنه استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع 1077 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری حیدری در فریدونکنار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع122تن کوداوره درشهرستان هرسین استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

تامین وتوزیع 2825 تن کود کشاورزی در فریدونکنار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع195تن کوداوره درشهرستان کنگاوراستان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

حمل و توزیع 180 تن کود اوره به منطقه طارم سفلی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین ؛ ادامه مطلب

توزیع2088تن کوداوره درشهرستان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع381تن کوداوره درشهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه ادامه مطلب

توزیع 37 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی دهقان در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 165 تن کود اوره از طریق کارگزاری رحمانی در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP) در آذرماه سال زراعی جاری...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

توزیع 25 تن کود اوره از طریق کارگزاری بابایی در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 88 تن کود اوره از طریق تعاون آبان در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 201 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی آزادگان در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین کود سولفات پتاسیم گرانوله
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

توزیع 125 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری آقاجانی در سوادکوه شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 95 تن کود اوره از طریق کارگزاری حمیدی در سوادکوه شمالی
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 100 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری صمدی در سوادکوه شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

در نیمه اول آذر ماه مقدار 70 تن کود اوره در شهرستان شهرکرد بین کشاورزان ت...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری ادامه مطلب

توزیع 274 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی توزیعی مازند کایر در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 358 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی حمزه در ساری
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 872 تن کود اوره در سیمرغ
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

مقدار 84 تن کود اوره در شهرستان لردگان استان چهارمحال وبختیاری توزیع گر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری ادامه مطلب

توزیع 821 تن کود اوره از طرق کارگزاری قلی پور در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 270 تن کود اوره از طریق کارگزاری تیرتاشی در گلوگاه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 259 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی بنفشه در نور
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP) در آذرماه سال زراعی جاری...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

توزیع 35 تن کود سولفات پتاسیم از طریق کارگزاری قلی پور در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 15 تن کود فسفات گرانوله از طریق کارگزاری قلی پور در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 15 تن کود فسفات گرانوله از طریق اتحادیه تعاونی روستایی آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 424 تن کود اوره از طریق تعاونی آزادی در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی فسفات تریپل (TSP) در آذرماه سال زراعی جاری1401...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی فسفات تریپل (TSP) در آذرماه سال زراعی جاری1401...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

تامین و توزیع 245 تن کود اوره از طریق کارگزاری محمودی در فریدونکنار
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 185 تن کود اوره از طریق کارگزاری سفری در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 10 تن کود سولفات پتاسیم از طریق اتحادیه تعاونی در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تخلیه یک تریلی کود اوره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی فسفات تریپل (TSP) در آذرماه سال زراعی جاری1401...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،  ادامه مطلب

توزیع 102 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری جوانه کوهساران درقائمشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 15 تن کود سوپرفسفات تریپل از طریق نمایندگی دانه های روغنی در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران   ادامه مطلب

توزیع 185 تن کود اوره از طریق کارگزاری سفری در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی فسفات تریپل (TSP) در آذرماه سال زراعی جاری1401...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،  ادامه مطلب

توزیع 15 تن کود اوره از طریق تعاونی نورد در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 15 تن کود سوپرفسفات تریپل از طریق کارگزاری سفری در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

بازدید کارگزاری شهرستان سرخه
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین و توزیع 65 تن کود اوره در عباس آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 5000 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم از طریق کارگزاری سفری در آمل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 30 تن کود سوپرفسفات تریپل از طریق کارگزاری نعمت پور در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 60 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری رحمتی در عباس آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین 10 تن کود کشاورزی فسفات تریپل (TSP) در آذرماه سال زراعی جاری1401-400 1از ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

توزیع 10 تن کود اوره از طریق کارگزاری گلباف در عباس آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 10 تن کود سولفات پتاسیم از طریق کارگزاری موسوی در بابل
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 285 تن کود اوره از طریق تعاونی سعدی در نکا
 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 10 تن کود سولفات پتاسیم در عباس آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 165 تن کود اوره از طریق تعاونی زراعت کاران در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

توزیع 50 تن کود اوره از طریق کارگزاری نیکان در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی فسفات تریپل (TSP) در آذرماه سال زراعی جاری1401...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، ادامه مطلب

توزیع 10 تن کود اوره از طریق کارگزاری سنایی در عباس آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 80 تن کود کشاورزی در عباس آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی فسفات تریپل (TSP) در آذرماه سال زراعی جاری1401...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

توزیع 415 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی اتحاد در نکا
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع 80 تن کود کشاورزی در عباس آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی فسفات تریپل (TSP) در آذرماه سال زراعی جاری1401...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

تخلیه یک تریلی کود اوره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

تامین 5000 کیلوگرم کود کشاورزی فسفات تریپل (TSP) در آذرماه سال زراعی جاری1401...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،   ادامه مطلب

تامین و توزیع 5000 کیلوگرم کود کلرورپتاسیم پودری در عباس آباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ادامه مطلب

تامین و توزیع کود اوره
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، ادامه مطلب

دستگاه مغناطیسی
دستگاه مغناطیسی مترجم: لاله تاجی پور، کارشناس مسئول بذردرختان گرمسیری مدیریت امورماشین ها و ادوات کشاورزی ادامه مطلب

استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی با اجرای كشاورزي دقيق
از:رحمان امامي مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی   ادامه مطلب

کودهای ترکیبی
بابک خیامباشی1، پوران مبینی2 1-عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 2-کارشناس ارشد بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اس... ادامه مطلب

سقوط شاخص قیمت موادغذایی فائو به پایین ترین سطح خود در طی 17 ماه
سقوط شاخص قیمت موادغذایی فائو به پایین ترین سطح خود در طی 17 ماه     مترجم: لاله تاجی پور کارشناس مسئول بذر درختان گرمسیری ادامه مطلب

ویروس کرونا و اختلالات تولیدکودهای کشاورزی
تهیه کنندگان: 1. پیمان دوامی: دانش آموخته دکتری زراعت و معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 2. محمدرضا لطفی نژاد: کارشند ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های ... ادامه مطلب

جهادکشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی
جهاد کشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی تهیه کننده: رحمان امامی مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای دریافت فایل کل... ادامه مطلب

راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در بخش کشاورزی
راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در بخش کشاورزی تهیه کننده: رحمان امامی، مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران   ادامه مطلب

اثرمحلول پاشی آهن بر تولیدات کشاورزی
  اثر محلول پاشی آهن بر تولیدات کشاورزی گردآورنده: سولماز کاظم علیلو دانش آموخته دکتری خاکشناسی، مسئول باشگاه کشاورزان استان آذربایجان غربی ادامه مطلب

موانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی
  موانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی «33 مانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی»   گردآورنده: رحمان امامي كارشناس ارشد و مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی ... ادامه مطلب

برنامه ملی سازگاری با کم آبی (اردیبهشت 1400)
تهیه و تدوین: کارگروه ملی سازگاری با کم آبی متشکل از چندین وزارتخانه و سازمان.   ادامه مطلب

زراعت ذرت دانه ای و علوفه ای
تألیف: مهندس پیمان دوامی معاون استان البرز ادامه مطلب

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)
تنظیم: رضا فریدون نژاد ادامه مطلب

سئو چیست و چرا سئو سایت مهم است
فرصت امروز (بازاریابی و فروش) ادامه مطلب

تنظیمات مربوط به راه اندازی Kerio Control
تهیه کننده: محمدرضا قربانی-  کارشناس واحد رایانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه مطلب