تدارک بیش از 11430 تن کود های تکلیفی در هشت ماهه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در نه ماهه ابتدای سال جاری بیش از 11430 تن انواع کودهای شیمیایی یارانه ای توسط این شرکت تدارک دیده شد. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید