بازدید ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

جناب آقای مهندس علی درجانی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان به اتفاق معاونین و مدیران ستادی سازمان روز پنجشنبه مورخ 1397/09/01 از مجموعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بازدید نموده اند که در این بازدید ابتدا طی جلسه ای در دفتر این مدیریت گزارشی از عملکرد شرکت بخصوص وضعیت جذب و حمل کود محضر ایشان و هیئت همراه ارائه گردید و سپس به اتفاق هم از کلیه  مجموعه های شرکت در این استان بازدید نموده اند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید