تامین و تدارک 1000 تن کود شیمیایی نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

در نه ماهه ابتدای سال جاری مقدار 1000 تن کود شیمیایی نیترات امونیوم مخلوط با سولفات امونیوم توسط این شرکت تدارک دیده شد. کود مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید