تامین کود اوره مورد نیاز شهرستان شهرضا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

 مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از ابتدای سال 99 تا کنون توانسته ایم 1000 تن کود اوره جهت مصرف بهره برداران کشاورزی در استان اصفهان شهرستان شهرضا را تهیه و توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید