تامین کود

تامین کود کارگزاری آقای بهنام مهدوی در آذر ماه سال 99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 342.920 کیلوگرم کود شیمیایی اوره و 30.860 کیلوگرم کود فسفات تریپل در آذر ماه سال 99 به کارگزاری آقای بهنام مهدوی واقع در شهرستان بیله سوار کمربندی گمرک تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید